2016 Rugsėjo 08 d.

Filmuko autorė imdama interviu iš senųjų Valkininkų bei Degsnės kaimo gyventojų atskleidė žydo kaip savojo kito supratimą. Šalia gyvenę žydai buvo suvokiami kaip kaimynai, organiška ir svarbi abiejų  šių vietovių dalis. Vis dėlto kultūros skirtumai, ne iki galo pažintos jų tradicijos, religija bei papročiai sąlygojo tam tikrą, kartais sunkiai užčiuopiamą, atskirtį tarp katalikiškos ir žydiškos gyventojų dalies.