Sakome ačiū

 

Jurgitai Verbickienei, centro direktorei

Už entuziazmą viso projekto metu

Tadui Janušauskui, kūrybinės dalies vadovui

Už didžulį darbą rengiant ne tik “tekstus”, bet Istorijas ir Siužetus. Taip pat už pasiūlymus ir kantrybę

Monikai Ramonaite, PR guru

Už nuolatinę pagalbą, patarimus, palaikymą, ir prisidėjimą visuose projekto etapuose

Marijui Uzorkai ir Dovilei Troskovaitei

Už komandinį darbą ir pagalbą visuose projekto etapuose

Tadui Žižiūnui, Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto doktorantui, paveldo skaitmeninimo laboratorijos laborantui, lektoriui, projekto konsultantui

Už pagalbą sprendžiant techninius ir metodologinius papildytosios realybės ir skaitmeninio paveldo integracijos klausimus.

Elenai Keidošiūtei, kūrybinių sprendimų konsultantei

Už nuolatines konsultacijas ir projekto idėjos vystymą

Larai Lempert Už skubias ir konstruktyvias konsultacijas

Olgai Lempertaitei

Už galimybę programėlę skaityti rusiškai ir hebrajiškai

Beatai Piaseckai

Už galimybę programėlę skaityti lenkiškai

Beata Kalęba Už savanorišką tekstų lenkų k. redagavimą

Adi Gorbat

Už projekto palaikymą ir atidų skaitymą

Kristoffer Pahle Pedersen, Jazzmontør AS

Už projekto palaikymą, jo vystymą ir gaivaus vėjo pliūpsnį iš Norvegijos

Visiems kūrybinių dirbtuvių dayviams - savanoriams: Amit Belaitei, Donatai Armakauskaitei, Emilijai Musteikytei, Radvilei Racėnaitei, Viktorijai Ringytei, Šarūnei Sederavičiūtei, Vitai Diemantaitei, Jurgiui Atroškevičiui, Rūtai Anulytei, Vilijai Dulevičiūtei, Faustai Radzevičiūtei,  Giedriui Geniui, Kristinai Druceikaitei, Giedrei Skerniškienei, Gailei Pranckutei, Mindaugui Stankovičiui, Austėjai Vakarinaitei

Už tikėjimą projekto idėja, dalyvavimą ekspedicijose ir kūrybinėse dirbtuvėse

Kultūros ministerijos komandai

Už tikėjimą projektu

Rimantui Žirguliui, Kėdainių krašto muziejaus direktoriui

Už pagalbą ir bendradarbiavimą organizuojant studentų kūrybines dirbtuves, medžiagą programėlei ir visuomet gerą nuotaiką

Danutei Blažulionienei, Valkininkų bendruomenės pirmininkei

Už pagalbą ir bendradarbiavimą organizuojant studentų kūrybines dirbtuves

Giedrei Rakštienei, Žagarės regioninio parko direkcijos vyr. specialistei

Už nuolatinę pagalbą, informaciją apie Žagarės žydų gyvenimą, su tuo  susijusias nuotraukas ir visuomet gerą nuotaiką

Leonui Karaliūnui, aktyviam joniškiečiui ir entuziastingam kolekcininkui

Už geranoriškumą dalinantis savo turtinga nuotraukų kolekcija

Ukmergės kraštotyros muziejui ir jo darbuotojams

Už pagalbą rengiant istorijas Ukmergės mieste ir organizuojant kūrybines dirbtuves

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbtuojams

Už pagalbą rengiant istorijas Joniškio mieste bei organizuojant kūrybines dirbtuves

Visiems kūrybinių dirbtuvių pašnekovams

Už galimybę išgirsti ir užrašyti jų ypatingas istorijas

Anitai Albužienei

Už geranoriškumą ir įdomias istorijas

Artūrui Taicui, Ukmergės rajono žydų bendruomenės pirmininkui

Už paramą ir pagalbą organizuojant kūrybines dirbtuves, bei aktualizuojant Ukmergės žydų istoriją ir kultūrą

Vilijai Janušauskienei

Už visokeriopą pagalbą ieškant medžiagos

Kauno viešosios bibliotekos Kaunistikos skaitykos ir Meno leidinių skyriaus darbuotojoms

Už visokeriopą pagalbą ieškant medžiagos

Naomi Wanner and Jacqui Fine, Senior Collection Reference Officers, Film Australia Collection, National Film and Sound Archive of Australia

Už geranorišką bendradarbiavimą organizuojant leidimą naudoti “Uncle Chatzkel” filmo dalį

Rod Freedman, režisieriui ir prodiuseriui iš Australijos

Už pastangas, kad programėlėje matytumėme jo sukurto fimo “Uncle Chatzkel” dalį

Gerencsér Tibor

Už kolegišką pagalbą ir nuotraukas iš Varšuvos

Ilja ir Larisai Lempertams

Už labai vertingas istorines konsultacijas

Žilvinui Montvydui

Už pagalbą paruošiant video anglakalbiams

François Guesnet

Už neįkainojamas konsultacijas ir pagalbą rengiant istoriją apie Mozę Montefiorę

Harry Gorfine

Už savanorišką angliškų tekstų redagavimą